Klávesové zkratky na tomto webu - základní Na obsah stránky Hlavní strana
1. kapitola – Zrádce
2. kapitola – Zvěd držící slovo
3. kapitola – 31. Července
4. kapitola – Poslední z posledních
5. kapitola – Nebeská pouť
6. kapitola – Celočarodějné setkání
7. kapitola – Hašteření v Doupěti
8. kapitola – Padající hvězda
9. kapitola – Střetnutí osudu
10. kapitola – Chmurné přivítání
11. kapitola – Ten, kdo nechce být hrdinou
12. kapitola – Mistrální OVCE
13. kapitola – Matka všech věšteb
14. kapitola – Skřípání pod okny
15. kapitola – Předem prohraný turnaj
16. kapitola – Slepá nenávist
17. kapitola – Celestínské setkání
18. kapitola – Lexterovílie
19. kapitola – Rekviem za Toma Raddlea
20. kapitola – Svět duchů
21. kapitola – Celestínská pouť
22. kapitola – Bílá kniha
23. kapitola – Lví srdce a hadí oči
24. kapitola – Celestínští nepřátelé
25. kapitola – Sluj Pána zla
26. kapitola – Bionti
27. kapitola – Velechrám smrti
28. kapitola – Inner Sanctum
29. kapitola – Zelený měsíc
30. kapitola – Dar smrti
31. kapitola – Strážce lásky
Kapitola č.:
Harry Potter a Pán Pána smrti | Varování, prosím čtěte.
Tato stránka vyžaduje podporu Flash přehrávače nejméně verze 9.
Pro slabozraké není flashový přehrávač podstatný. Pro přechod na vybranou kapitolu, prosím, vepište do kolonky úplně vpravo nahoře (tedy v rohu prohlížeče) číslo kapitoly (do kolonky se pohodlně dostanete jediným stiskem klávesy tabulátoru na nově načetlé stránce - tedy na stránce, na které jste dosud nic nezměnili a na nic neklikli). Pokud máte povolený javascript, tato kolonka se vám poté dramaticky zvětší pro lepší čitelnost.
Pokud jste běžní uživatelé internetu a flashový přehrávač máte zakázaný, povolte jej v nastavení webového prohlížeče.
Jestliže jej nemáte nainstalovaný a prohlížeč nenabízí možnost si ho nainstalovat, můžete si jej stáhnout na adrese: http://www.macromedia.com/go/getflashplayer.
Je také možné, že se Flash nenačetl správně. Zkuste stránku obnovit klávesou F5.
Pokud problém stále přetrvává a je chyba na mé straně, pak se vám omlouvám a pokusím se problém v co nejbližší možné době vyřešit, děkuji za pochopení. Odkaz pro stažení flashového přehrávače Zavřít upozornění Slovník pojmů - Přejdete na rejstřík pojmů v HP a PS světě Historie vydání - Přejdete na stránku s informace o vydání kapitol Pro hloubaly - Přejdete na pokročilé informace o povídce RSS - Předejte na informace o informačním RSS zdroji Kniha návštěv - Přejdete na stránku s knihou návštěv Ke stažení - Přejdete na sekci s věcmi ke stažení
 196 709

Vítejte, zbloudilé duše... • ČTENÁ VERZE první kapitoly!

 • za­ví­ta­li jste na spi­sy o kou­zel­ném svě­tě, jež­to na před­cho­zí po­víd­ku Harry Potter a Pán smrti na­va­zu­jí. Obě fa­bu­ly vý­plo­dem vy­stup­ňo­va­né fi­kce jsou, do ne­do­hled­ných výšin ča­sto­krát se kle­nou. První fa­bu­la ja­ko čer­ný stín se pro­plé­ta­la z dě­je pá­té kni­hy pa­ní Row­lin­gové o ča­ro­děj­ném učni. Pou­ště­la se až pří­liš za těs­ný­mi stře­ty s osu­dem. Te­mné po­kra­čo­vá­ní, na je­hož strán­kách jste se prá­vě teď oci­tli, se pou­ští ja­ko sple­te­ni­na pa­vu­čin trou­fa­le dá­le.

  Po­kud se chce­te po­no­řit pří­mo do čte­ní, ná­sle­duj­te ten­to pou­kaz na prv­ní frag­men­tum. Ty­to strán­ky jsou svým způ­so­bem zce­la in­ter­akti­vní pro vše­chny ty­py čte­ná­řů. Pod­po­ru­jí pro­hlí­že­če Inter­net Ex­plo­rer od ver­ze 7, Ope­ru, Goo­gle Chro­me, Sa­fa­ri, a po­cho­pi­tel­ně ta­ké Fi­re­fox. V ji­ný­ch pro­hlí­že­čích ne­ní za­jiš­tě­no sprá­vné zo­bra­ze­ní a funk­čnost we­bu. Aby­ste hned od za­čá­tku moh­li vy­uží­vat všech po­mů­cek zde na we­bu, od­hal­te skry­tý text kli­kem na ty­to řá­dky.

  Pře­ji všem pří­je­mnou zá­ba­vu u čte­ní ča­ro­moc­né fa­bu­ly Harry Potter a Pán Pána smrti...

  Web design by Skynet © 2022
  Harry Potter, J.K.R. Publishing Rights
  RSS
  Poslat autorovi webu email