Záložky: Povídka - Obrázky - Hudba - Poděkování

Obecná práva


 Přehled práv 

Nacházíte se na stránce, kde jsou řečená práva na obsah na tomto webu. Práva jsou řečená na každou věc na webu zvlášť. Povídka 

V povídce se vyskytují postavy z knih J.K.Rowlingové. Nové události a zápletky jsou vymyšlené, jakákoliv podobnost k jejím budoucím dílům je čistě náhodná.
   Názvy a pojmy pocházejí z HP knih a filmů. Harry Potter™ (také HP) je registrovaná obchodní známka, pro Čechy knižní práva vlastní nakladatelství Albatros a.s., v Anglii je to nakladatelství Bloomsbury. Filmová práva vlastní společnost Warner Bros Entertainment Inc. HARRY POTTER a veškerá související jména a prvky jsou obchodními známkami těchto společností.
Harry Potter © JKR 2018 publishing rights.
   Tato povídka nesmí být nikde prodávána za jakýkoliv finanční obnos, nesmí z ní být nijak profitováno, jelikož by se v tom případě jednalo o porušování autorských práv (přesněji práv, jež náleží v ČR nakladatelství Albatros). Povídka smí být šířena pouze za předpokladu, že s ní bude navždy spojená i má přezdívka Skynet (popř. na můj email či www odkaz), jelikož jsem do ní vložil nemalé úsilí. Dále povoluji čtenářům možnost použít v jejich vlastních povídkách mnou vymyšlené postavy (přesto však zůstanou mnou vymyšlené). Naopak zakazuji jakkoliv upravovat v povídce text nebo děj a vydávat tak tento upravený text za mou/jiných práci.

 Obrázky 

Obrázky, jež povídka obsahuje, nesmějí být šířeny za jakýkoliv finanční obnos. Tyto obrázky nakreslili světoví umělci, jejichž výčet je na konci samotné povídky, nebo v sekci "Obrázky". Byly mnou kolážově upravené, aby zapadaly do děje a tudíž jako takové, v této podobě, nesmějí být dále šířeny, aniž by nezachovávaly spojitost s mou povídkou. Pak by mohli ostatní považovat tyto obrázky za práci onoho autora, což nesmíme dopustit. Dále tyto obrázky jsou stejně jako na ostatních internetových stránkách volně dostupné s přihlédnutím na již zmíněné věty.

 Hudba 

Veškerá hudba na webu, není uložená na WebZdarma serveru pro Pansmrti.wz.cz web. Proto za jakékoliv nelegální šíření nahrávek po internetu jsou zodpovědné internetové stránky, na které se z tohoto webu odkazuje a které mají dané skladby uložené na serveru a zpřístupňují je celému světu. Pokud by přece měly vydavatelské společnosti námitky, odkazy na dané skladby bezpodmínečně autor webu odstraní.

 Poděkování 

Scripty pocházejí z následujících webů, kterým tímto děkuji:

http://www.jakpsatweb.cz
http://www.javascript-fx.com
http://webdeveloper.earthweb.com
http://www.jaknaweb.com
http://simplythebest.net


Skynet © 2018Nahoru Nahoru